ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาอุบัติเหตุ นวัตกรรม ระบบการแพทย์ทางไกลแบบไร้รอยต่อ จังหวัดน่าน (Nan Telemedicine System) กับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและการส่งต่อ เครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัดน่าน
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางวันทนา ฉวีศักดิ์
โรงพยาบาลน่าน
สาขาอุบัติเหตุ นวัตกรรม นวัตกรรม Tailor made figure of eight เพื่อลดจำนวนครั้งในการผ่าตัดและประหยัดสำลีม้วน สำหรับการรักษาผู้ป่วย กระดูกไหปลาร้าหัก
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายกฤษฎิ์ สิทธิสภาพรกุล,ปฏิภาณ ยากองโค,พชร สุทธภักติ,สิรภพ แสงสร้อย,ธานินทร์ โลเกศกระวี
โรงพยาบาลลำปาง